"A gyermeket tiszteletben kell fogadni, szeretetben kell nevelni és szabadságban kell elbocsátani."

Főoldal

Üdvözöljük   honlapunkon!

 

sulilogo

 

 Tanítás előtti ima

 

Uram, a felkelő nappal és az ébredő reggellel együtt a szemedbe kívánok nézni és így elindulni a mai napon. 

Kérlek, viágosítsd meg értelmemet, erősítsd akaratomat, élénkítsd emlékezetemet, hogy feladataimat helyesen oldjam meg és felfogjam mindazt, amit ma meg kell tanulnom. Amen.

 

 

 

 

Iskolánk nevében köszöntöm a Kedves Látogatót a Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános Iskola honlapján. Honlapunk célja, hogy beszámoljunk az érdeklődőknek munkánkról, iskolánk múltjáról és jelenéről, információt nyújtsunk az általunk felkínált oktatási és nevelési lehetőségekről, képet adjunk iskolánk mindennapjairól.

Szeretnénk bemutatni intézményünket, az itt folyó oktató-nevelő munkát, tanulóink és pedagógusaink által elért eredményeinket. Mint ahogy eddig is, a jövőben is igyekszünk hasznos információkkal szolgálni a tanévvel kapcsolatos aktualitásokról, az időszerű és fontos dolgokról. Megismerkedhetnek iskolai dokumentumainkkal, a tanév rendjével, valamint a változásokkal. Igyekszünk bemutatni tanulóink eredményeit, kiemelkedő teljesítményeit, a tanév során megrendezett ünnepeinket, rendezvényeinket.

Iskolánk legfőbb feladatának a keresztény nevelést és az ennek mindenben megfelelő életvitelre szoktatást tartjuk. Mindezek mellett fontosnak tartjuk a gyermekek személyiségének fejlesztését. Kiemelt terület iskolánkban a tehetséggondozás és felzárkóztatás. Intézményünk dolgozóinak egységes célja, hogy diákjaink egyéni képességeit kibontakoztassa, szeretnénk olyan intézményként működni, amelyben tanulóink jól érzik magukat.

Mi pedagógusok mindent megteszünk azért, hogy a ránk bízott gyermekek okos, ügyes és tisztelettudó fiatalokká váljanak. Továbbra is nyitottak, együttműködőek és segítőkészek vagyunk, de biztosan nem tévedhetetlenek! Ezért elengedhetetlen, hogy a szülők megosszák velünk véleményeiket, tapasztalataik, hiszen közös úton haladunk a gyermekek érdekében. Valamennyi pedagógusunkhoz bizalommal fordulhatnak kérdéseikkel, javaslataikkal. Hiszünk a nevelés lehetőségében, a keresztényi értékekben, munkánk fontosságában, tisztában vagyunk felelősségünkkel.

Reméljük, segítségükre lehetünk abban, hogy közelebbről megismerjék intézményünket és együtt, egyet akarva, egymást segítve megvalósítsuk elképzeléseinket.

                                                                                                                  

Oktatásunkról:

 • Az alsó tagozatban a tanítás nagy felmenő rendszerben folyik (1-4. osztályban ugyanazok a pedagógusok tanítják a gyermekeket).
 • Alsó tagozaton iskolaotthonos vagy napközis ellátásban részesülnek a tanulók.
 • A felső tagozaton jelenleg a tanulószoba váltja ki a napközis tevékenységet.
 • A Köznevelési Törvény 27. § (2) alapján a nevelés-oktatás a délelőtti és délutáni tanítási időszakban oly módon kerül megszervezésre, hogy a      foglalkozások legalább 16 óráig tartanak.
 • Tárgyi felszereltségünk magas színvonalú. Informatika szaktanterem, felújított öltözőkkel rendelkező  tágas tornaterem, műfüves-pálya.
 • Tágas udvarunk számos lehetőséget kínál a szabadidő hasznos eltöltéséhez.
 • Informatikatermünk korszerű számítógépekkel és hálózattal felszerelt, az egész iskolában internet hozzáférés biztosított.
 • A számítástechnikát negyedik évfolyamtól órarend szerinti illetve szakköri formában oktatjuk, létszámtól függően csoportbontásban.
 • Tantermeink többsége digitális táblákkal van felszerelve.
 • Tehetséggondozás, felzárkóztatás és egyéni fejlesztés iskolánk egyik  kiemelt területe.
 • Szakköri kínálatunk nagyon színes: kézműves-, furulya- és színjátszószakkör, tömegsport és énekkar.
 • A BTMN és SNI tanulók fejlesztő foglalkozásait fejlesztő illetve óraadó gyógypedagógus segítségével biztosítjuk.

Iskolánk pedagógiai programjában kiemelten szerepel:

 • órarendbe épített hitoktatás heti 2 órában
 • informatika tanítása ötödik osztálytól óratervi keretben
 • felmenő rendszerben mindennapos testnevelés
 • délutáni tömegsport tágas tornateremben
 • magas szintű művészeti nevelés, drámapedagógia, színjátszási lehetőség
 • színvonalas  kulturális programok
 • zenés műsorok, gyakori színház, mozi, múzeumlátogatás
 • ünnepségek, vetélkedők szervezése
 • differenciált,  egyénre szabott oktatási formák alkalmazása valamennyi évfolyamon
 • órarendi  keretben foglalkozunk a tanulók felzárkóztatásával
 • a tanulási  nehézségekkel küzdőknek biztosítjuk a prevenciót egyéni és kiscsoportos foglalkozással, logopédussal, fejlesztőpedagógussal
 • órarendi keretben foglalkozunk a tehetséggondozással szakkörök, helyi és országos szintű levelező és tantárgyi versenyekre való felkészítés formájában
 • iskolaotthonos formában működtetjük igény szerint az osztályainkat
 • napközi, tanulószoba lehetősége

 

 

A 2016/2017 tanév rendje

(12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet alapján)

A tanév indításával kapcsolatos feladatok

Alakuló értekezlet:   augusztus 22. (hétfő) 10.00 óra

Veni Sancte Tanévnyitó - Eger:       augusztus 25. (csütörtök) indulás 7.30 óra

Tanügyi nyilvántartások javítása:   augusztus 29-ig (hétfő) folyamatosan

Javító vizsgák:     augusztus 29. (hétfő) 8.00 óra

Tanévnyitó értekezlet:   augusztus 30. (kedd) 12 óra

Tanévnyitó ünnepély, szentmise:     augusztus 31. (szerda) 17.00 óra

Tankönyvosztás:szeptember 1-től folyamatosan

A szorgalmi idő:

2016. szeptember 1-jén (csütörtök) kezdődik és 2017. június 15-én (csütörtök) ér véget. (182 tanítási nap)

első tanítási nap:2016. szeptember 1. (csütörtök)

az I. félév vége:   2017. január 20. (péntek)

Az osztályfőnökök 2017. január 27-ig (péntek) értesítik az elért eredményekről a tanulókat illetve szüleiket.

a II. félév kezdete:       2017. január 23. (hétfő)

utolsó tanítási nap:      2017. június 15. (csütörtök)

Oktatási szünetek, munkaszüneti napok:

Őszi szünet:

2016. november 2-től november 4-ig tart. (9 naptári nap)

A szünet előtti utolsó tanítási nap:    2016. október 28. (péntek)

A szünet utáni első tanítási nap:                 2016. november 7. (hétfő)

Téli szünet:

2016. december 22-től 2017. január 2-ig tart. (12 naptári nap)

A szünet előtti utolsó tanítási nap:    2016. december 21. (szerda)

A szünet utáni első tanítási nap:                 2017. január 3. (kedd)

Tavaszi szünet:

2017. április 13-tól április 18-ig tart. (6 naptári nap)

A szünet előtti utolsó tanítási nap:    2017. április 12. (szerda)

A szünet utáni első tanítási nap:                 2017. április 19. (szerda)

Munkaszüneti napok, ünnepnapok:

2017. március 15. (szerda)                        nemzeti ünnep

2017. május 1. (péntek)                           Munka ünnepe

2017. június 5. (hétfő)                              Pünkösd

Munkanap áthelyezések:

2016.október 31. (hétfő)                  helyett        2016. október15. (szombat)

Tanítás nélküli munkanapok, igazgatói engedéllyel:

Pedagógiai célra 5 munkanap használható fel tanítás nélküli munkanapként, melyeket a naplóban nem kell számozni. Ezek közül egy napról a DÖK dönthet:

2016. október 15. (szombat)                         igazgatói szünet

2017. június 12. (hétfő)                                 DÖK

2017. június 13. (kedd)                                 igazgatói szünet

2017. június 14. (szerda)                      igazgatói szünet

2017. június 15. (csütörtök)                          igazgatói szünet

Tantestületi értekezletek:

az I. félévet lezáró tantestületi értekezlet: 2017. január 31. (kedd)

a II. félévet lezáró tantestületi értekezlet: 2017. június 30. (péntek)

Lelki nap:2016. december 16.

Lelki nap:2017. március

Nevelési értekezletek:

2016. október 15. (szombat) 8 óra

2017. március 07. (kedd) 14 óra - kompetenciamérés eredménye

Osztályozó konferenciák:

első félév:

alsó tagozat                   2017. január 19. (csütörtök) 14 óra

felső tagozat        2017. január 19. (csütörtök) 16 óra

második félév:

alsó tagozat         2017. június 14. (szerda) 8 óra

felső tagozat        2017. június 14. (szerda) 10 óra

Bukási értesítők, intők, rovók, dicséretek kiadása:

első félév:   2016. december 1-ig (csütörtök)

második félév:     2017. május 2-ig (kedd)

Szülői értekezletek:

Őszi szülői értekezlet

Első osztályokban:                 2016. szeptember 1. (csütörtök)

         2-8. osztályban:   2016. október 3. és 7. között

Tavaszi szülői értekezlet

         1-8. osztályban:   2017. május 2. és 5. között

DIFER:

2016. október 10-ig, jelentés az OH felé 2016. október 28-ig, vizsgálat 2016. december 2-ig

NETFIT felmérés:

2017. január 9. és április 30 között 5-8. évfolyamon, feltöltés június 1-ig

Országos mérés:

2017. május 24. (szerda) (6. és 8. évfolyam) – számozott tanítási napnak minősül.

A méréshez szükséges adatok megküldése az OH részére: 2016. november 25-ig.

Idegen nyelvi mérés:

2017. május 17. (szerda) (6. és 8. évfolyam) – számozott tanítási napnak minősül.

A méréshez szükséges adatok megküldése az OH részére: 2016. november 25-ig.

Ünnepélyek, megemlékezések és rendezvények:

Egyházi ünnepek

-         szeptember utolsó vasárnapja (szeptember 25.) Szentírás napja

-         november 1. Mindenszentek

-         november 5. Szent Imre (ifjúság védőszentje)

-         november 19. Árpád-házi Szent Erzsébet

-         december 6. Szent Miklós

-         decemberi adventi készülődés

-         decemberben Lelki nap, betlehemezés, karácsonyi ünnepségek

-         január 6. Vízkereszt

-         február 3. Balázsolás

-         március 1. Hamvazószerda

-         március 19. Szent József

-         márciusban Lelki nap

-         március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony

-         április 16. Húsvét

-         június 4. Pünkösd

Ballagás és tanévzáró ünnepély, szentmise:

2017. június 16. (péntek) 17 óra    

Osztálykeretben kell megünnepelni és faliújságokon megjeleníti:

október 6.                     Aradi vértanúkra emlékezés

október 23.                   Nemzeti ünnep

február 25.                    A kommunista diktatúra áldozatainak emléke

március 15.                   Nemzeti ünnep

április 16.                     Holokauszt áldozataira emlékezés

június 4.                        Nemzeti Összetartozás Napja

Beiratkozás a 2017/2018 tanévre:

2017. április

(A rendelet még nem jelent meg.)

Vegyes rendelkezések

vezetőségi megbeszélés hetente

tantestületi megbeszélés külön értesítés szerint, de havonta legalább egyszer

versenyekre jelentkezés meghirdetés szerint; minden évben a kibővített vezetőség javaslata alapján az igazgató dönt a különböző tanulmányi versenyeken való részvételről

évi diákközgyűlés:         2017. február 01. (szerda)

Tanítási óra a fentiekben meghatározott szüneteken illetve tanítás nélküli napokon kívül semmilyen címen nem maradhat el.

 

Jászapáti, 2016. augusztus 17.