"A gyermeket tiszteletben kell fogadni, szeretetben kell nevelni és szabadságban kell elbocsátani."

Főoldal

Üdvözöljük   honlapunkon!

Álláshirdetés

 

sulilogo

 

Iskolánk nevében köszöntöm a Kedves Látogatót a Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános Iskola honlapján. Honlapunk célja, hogy beszámoljunk az érdeklődőknek munkánkról, iskolánk múltjáról és jelenéről, információt nyújtsunk az általunk felkínált oktatási és nevelési lehetőségekről, képet adjunk iskolánk mindennapjairól.

Szeretnénk bemutatni intézményünket, az itt folyó oktató-nevelő munkát, tanulóink és pedagógusaink által elért eredményeinket. Mint ahogy eddig is, a jövőben is igyekszünk hasznos információkkal szolgálni a tanévvel kapcsolatos aktualitásokról, az időszerű és fontos dolgokról. Megismerkedhetnek iskolai dokumentumainkkal, a tanév rendjével, valamint a változásokkal. Igyekszünk bemutatni tanulóink eredményeit, kiemelkedő teljesítményeit, a tanév során megrendezett ünnepeinket, rendezvényeinket.

Iskolánk legfőbb feladatának a keresztény nevelést és az ennek mindenben megfelelő életvitelre szoktatást tartjuk. Mindezek mellett fontosnak tartjuk a gyermekek személyiségének fejlesztését. Kiemelt terület iskolánkban a tehetséggondozás és felzárkóztatás. Intézményünk dolgozóinak egységes célja, hogy diákjaink egyéni képességeit kibontakoztassa, szeretnénk olyan intézményként működni, amelyben tanulóink jól érzik magukat.

Mi pedagógusok mindent megteszünk azért, hogy a ránk bízott gyermekek okos, ügyes és tisztelettudó fiatalokká váljanak. Továbbra is nyitottak, együttműködőek és segítőkészek vagyunk, de biztosan nem tévedhetetlenek! Ezért elengedhetetlen, hogy a szülők megosszák velünk véleményeiket, tapasztalataik, hiszen közös úton haladunk a gyermekek érdekében. Valamennyi pedagógusunkhoz bizalommal fordulhatnak kérdéseikkel, javaslataikkal. Hiszünk a nevelés lehetőségében, a keresztényi értékekben, munkánk fontosságában, tisztában vagyunk felelősségünkkel.

Reméljük, segítségükre lehetünk abban, hogy közelebbről megismerjék intézményünket és együtt, egyet akarva, egymást segítve megvalósítsuk elképzeléseinket.

                                                                                                                      Mihályi Szabolcs

                                                                                                     igazgató 

Oktatásunkról:

 • Az alsó tagozatban a tanítás nagy felmenő rendszerben folyik (1-4. osztályban ugyanazok a pedagógusok tanítják a gyermekeket).
 • Alsó tagozaton iskolaotthonos vagy napközis ellátásban részesülnek a tanulók.
 • A felső tagozaton jelenleg a tanulószoba váltja ki a napközis tevékenységet.
 • A Köznevelési Törvény 27. § (2) alapján a nevelés-oktatás a délelőtti és délutáni tanítási időszakban oly módon kerül megszervezésre, hogy a      foglalkozások legalább 16 óráig tartanak.
 • Tárgyi felszereltségünk magas színvonalú. Természettudományi, informatikai és technika szaktanterem, felújított öltözőkkel rendelkező  tágas tornaterem, műfüves-pálya.
 • Tágas udvarunk számos lehetőséget kínál a szabadidő hasznos eltöltéséhez.
 • Informatikatermünk korszerű számítógépekkel és hálózattal felszerelt, az egész iskolában internet hozzáférés biztosított.
 • A számítástechnikát negyedik évfolyamtól órarend szerinti illetve szakköri formában oktatjuk, létszámtól függően csoportbontásban.
 • Tantermeink többsége digitális táblákkal vannak felszerelve.
 • Az idegen nyelv oktatására 1. osztálytól igény szerint szakköri formában van lehetőség, a harmadik évfolyamtól az első idegen nyelvet      órarend szerint formában oktatjuk.
 • Tehetséggondozás, felzárkóztatás és egyéni fejlesztés iskolánk egyik  kiemelt területe.
 • Szakköri kínálatunk nagyon színes: informatika-, kézműves-, furulya- és színjátszószakkör, társastánc, néptánc, tömegsport és énekkar.
 • A BTMN és SNI tanulók fejlesztő foglalkozásait fejlesztő illetve óraadó gyógypedagógus segítségével biztosítjuk.

Iskolánk pedagógiai programjában kiemelten szerepel:

 • órarendbe épített hitoktatás heti 2 órában
 • idegen nyelv oktatása első osztálytól kezdve szakköri formában, harmadik osztálytól emelkedő heti óraszámban
 • informatika tanítása negyedik osztálytól óratervi keretben
 • felmenő rendszerben mindennapos testnevelés (1-3. és 5-7. évfolyamon)
 • délutáni tömegsport tágas tornateremben
 • igény szerint testnevelés óra kiváltása néptánc oktatással
 • magas szintű művészeti nevelés, drámapedagógia, színjátszási lehetőség
 • színvonalas  kulturális programok
 • zenés műsorok, gyakori színház, mozi, múzeumlátogatás
 • ünnepségek, vetélkedők szervezése
 • differenciált,  egyénre szabott oktatási formák alkalmazása valamennyi évfolyamon
 • órarendi  keretben foglalkozunk a tanulók felzárkóztatásával
 • a tanulási  nehézségekkel küzdőknek biztosítjuk a prevenciót egyéni és kiscsoportos foglalkozással, logopédussal, fejlesztőpedagógussal
 • órarendi keretben foglalkozunk a tehetséggondozással szakkörök, helyi és országos szintű levelező és tantárgyi versenyekre való felkészítés formájában
 • iskolaotthonos formában működtetjük igény szerint az osztályainkat
 • napközi, tanulószoba lehetősége

A 2014/2015. tanév rendje

(35/2014. (IV.30) EMMI rendelet alapján)

1. A szorgalmi idő:

első tanítási nap:

az I. félév vége:

a II. félév kezdete:

utolsó tanítási nap:

2. Oktatási szünetek, munkaszüneti napok:

2014. szeptember 1-én (hétfő) kezdődik és 2015. június 15-én (hétfő) ér véget. (181 tanítási nap)

Az osztályfőnökök 2015. január 23-ig (péntek) értesítik az elért eredményekről a tanulókat illetve szüleiket.

Őszi szünet:

2014. október 27-től október 31-ig tart. (11 naptári nap)

A szünet előtti utolsó tanítási nap:                   2014. október 22. (szerda)

A szünet utáni első tanítási nap:                      2014. november 3. (hétfő)

Téli szünet:

2014. december 22-től 2015. január 2-ig tart. (16 naptári nap)

A szünet előtti utolsó tanítási nap:                   2014. december 19. (péntek)

A szünet utáni első tanítási nap:                      2015. január 5. (hétfő)

Tavaszi szünet:

2015. április 2-től április 7-ig tart. (6 naptári nap)

A szünet előtti utolsó tanítási nap:                   2015. április 1. (szerda)

A szünet utáni első tanítási nap:                      2015. április 8. (szerda)

3. Munkaszüneti napok, ünnepnapok:

4. Munkanap áthelyezések:

Tanítás nélküli munkanapok, igazgatói engedéllyel:

Tantestületi értekezletek:

az I. félévet lezáró tantestületi értekezlet: 2015. január 29. (csütörtök)

a II. félévet lezáró tantestületi értekezlet: 2015. június 30. (kedd)

Lelki nap:2014. december 17. (szerda)

Lelki nap:2015. április 1. (szerda)

 

5.Nevelési értekezletek:

Pedagógiai célra 5 munkanap használható fel tanítás nélküli munkanapként, melyeket a naplóban nem kell számozni. Ezek közül egy napról a DÖK dönthet:

 

6.Osztályozó konferenciák:

első félév:

alsó tagozat2015. január 14. (szerda) 14 óra

felső tagozat2015. január 15. (csütörtök) 14 óra

második félév:

alsó tagozat2015. június 10. (szerda) 14 óra

felső tagozat2015. június 11. (csütörtök) 14 óra

7.Bukási értesítők, intők, rovók, dicséretek kiadása:

első félév: 2014. december 1-ig (hétfő)

második félév: 2015. május 4-ig (hétfő)

8.Szülői értekezletek:

9.DIFER mérés:

10.NETFIT felmérés:

11.Országos mérés:

12.Idegen nyelvi mérés:

13.Ünnepélyek, megemlékezések és rendezvények:

Őszi szülői értekezlet

Első osztályokban:                              2014. szeptember 1. (hétfő)

            2-8. osztályban:                                  2014. október 6. és 10. között

Tavaszi szülői értekezlet

            1-8. osztályban:                                  2015. május 4. és 8. között

2014. október 10-ig, jelentés az OH felé 2014. október 22-ig.

2015. január 5. és május 27. között 5-8. évfolyamon.

2015. május 27. (szerda) (6-8. évfolyam) – számozott tanítási napnak minősül.

A méréshez szükséges adatok megküldése az OH részére: 2014. november 21-ig.

2015. június 11. (csütörtök) (6-8. évfolyam) – számozott
tanítási napnak minősül.

A méréshez szükséges adatok megküldése az OH részére: 2014. november 21-ig.

Egyházi ünnepek

-          szeptember utolsó vasárnapja (szeptember 28.) Szentírás napja

-          november 1. Mindenszentek

-          november 5. Szent Imre (ifjúság védőszentje)

-          november 19. Árpád-házi Szent Erzsébet

-          december 6. Szent Miklós

-          decemberi adventi készülődés

-          december 19. Lelki nap, betlehemezés, karácsonyi ünnepségek

-          január 6. Vízkereszt

-          február 4. Balázsolás

-          február 18. Hamvazószerda

-          március 19. Szent József

-          március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony

-          április 1. Lelki nap, húsvét

Ballagás és tanévzáró ünnepély, szentmise:

2015. június 20. (szombat)   

Osztálykeretben kell megünnepelni és faliújságokon megjeleníti:

 • február 25.A kommunista diktatúra áldozatainak emléke
 • március 15. Nemzeti ünnep
 • április 16.Holokauszt áldozataira emlékezés
 • június 4.Nemzeti Összetartozás Napja