Pedagógusok egyéb megbízatásai

Név Megbízatás
Kalmár Istvánné intézményvezető
Birkás Terézia igazgatóhelyettes
Fülöpné Fridrik Enikő alsós munkaközösség-vezető
Budai Istvánné fegyelmi bizottság elnöke
Budai Istvánné felsős épületfelelős
Bugyi Beatrix Katalin DÖK segítő tanár
Kátainé Pataki Erzsébet tanulmányi versenyek felelőse
Kövesdiné Nagy Nóra karitászfelelős
Móczó Árpád munka- és tűzvédelmi képviselő
Kökény Györgyi gyermek- és ifjúságvédelmi felelős