Iskolánkról

 

Iskolánk nevében köszöntöm a Kedves Látogatót a Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános Iskola honlapján. Honlapunk célja, hogy beszámoljunk az érdeklődőknek munkánkról, iskolánk múltjáról és jelenéről, információt nyújtsunk az általunk felkínált oktatási és nevelési lehetőségekről, képet adjunk iskolánk mindennapjairól.

Szeretnénk bemutatni intézményünket, az itt folyó oktató-nevelő munkát, tanulóink és pedagógusaink által elért eredményeinket. Mint ahogy eddig is, a jövőben is igyekszünk hasznos információkkal szolgálni a tanévvel kapcsolatos aktualitásokról, az időszerű és fontos dolgokról. Megismerkedhetnek iskolai dokumentumainkkal, a tanév rendjével, valamint a változásokkal. Igyekszünk bemutatni tanulóink eredményeit, kiemelkedő teljesítményeit, a tanév során megrendezett ünnepeinket, rendezvényeinket.

Iskolánk legfőbb feladatának a keresztény nevelést és az ennek mindenben megfelelő életvitelre szoktatást tartjuk. Mindezek mellett fontosnak tartjuk a gyermekek személyiségének fejlesztését. Kiemelt terület iskolánkban a tehetséggondozás és felzárkóztatás. Intézményünk dolgozóinak egységes célja, hogy diákjaink egyéni képességeit kibontakoztassa, szeretnénk olyan intézményként működni, amelyben tanulóink jól érzik magukat.

Mi pedagógusok mindent megteszünk azért, hogy a ránk bízott gyermekek okos, ügyes és tisztelettudó fiatalokká váljanak. Továbbra is nyitottak, együttműködőek és segítőkészek vagyunk, de biztosan nem tévedhetetlenek! Ezért elengedhetetlen, hogy a szülők megosszák velünk véleményeiket, tapasztalataik, hiszen közös úton haladunk a gyermekek érdekében. Valamennyi pedagógusunkhoz bizalommal fordulhatnak kérdéseikkel, javaslataikkal. Hiszünk a nevelés lehetőségében, a keresztényi értékekben, munkánk fontosságában, tisztában vagyunk felelősségünkkel.

Reméljük, segítségükre lehetünk abban, hogy közelebbről megismerjék intézményünket és együtt, egyet akarva, egymást segítve megvalósítsuk elképzeléseinket.

                                                                                                                  

Oktatásunkról:

Iskolánk pedagógiai programjában kiemelten szerepel: