Pályázatok

 

A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása című kiemelt projekt (EFOP-3.1.5-16)

 

A kiemelt projekt adatai:

Az EFOP 3.1.5. kiemelt projekt kedvezményezettje az Oktatási Hivatal. A projekt a szervezeti struktúra tekintetében az Oktatási Hivatalon (a továbbiakban: Hivatal) belül a Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztályához (rövidítve: PSZKF) tartozik. A PSZKF ellátja a pedagógiai-szakmai szolgáltatások országosan egységes működtetését, koordinálja a Pedagógiai Oktatási Központok (a továbbiakban: POK) tevékenységét. A POK-ok országos lefedettséget biztosítva látják el a Hivatal megyei feladatait a pedagógiai-szakmai szolgáltatások minden területén. A projekt keretösszege: 12,9 Mrd Ft. A projekt szakmai megvalósítása előreláthatólag 2020. október 31-én zárul.

 

Célok:

A projekt átfogó célja az EFOP-ban meghatározott egyedi célkitűzésekhez illeszkedve a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése, csökkentése, újratermelődésének megakadályozása, a köznevelés hátránykompenzációs és esélyteremtő képességének növelése. A projekt a végzettség nélküli iskolaelhagyáshoz kapcsolódó két probléma, az országos kompetenciaméréseken való alulteljesítés és a szegregáció kezelését célozza meg a köznevelés területén belül, de kiemelten a lemorzsolódás ellen ható preventív és intervenciós célok megvalósítására koncentál. A szegregáció és a végzettség nélküli iskolaelhagyás közötti kapcsolatra vonatkozóan célzott vizsgálati eredmények állnak rendelkezésre. A vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy azonos kompetenciaeredményt elérő tanulók esetében kisebb a lemorzsolódás esélye, amennyiben integrált közegben tanulnak. Mindez azt jelzi, hogy egy szegregáltan oktatott tanuló nagyobb eséllyel lehet végzettség nélküli iskolaelhagyó, mint egy integráltan oktatott tanuló. A projekt egésze a célzott és helyi igényeken alapuló komplex intézményfejlesztésre irányul. A projekt célja olyan komplex intézményfejlesztő programok megvalósítása a kiválasztott, végzettség nélküli iskolaelhagyással veszélyeztetett, illetve szegregáltan oktató és az országos kompetenciaméréseken alulteljesítő köznevelési intézményekben, amelyek révén csökken a tanulók lemorzsolódási kockázata, és amelyek hozzásegítik a tanulókat a végzettségek, a munkaerőpiacon nélkülözhetetlen és hasznosítható kompetenciák megszerzéséhez. Mindez a területi és helyi szintű pedagógiai-szakmai szolgáltató rendszer fejlesztése által és az ágazati, helyi közösségi együttműködések hozzájárulásával valósulhat meg eredményesen.

 

EFOP-3.1.5-16-2016-00001
A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett
intézmények támogatása